Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Avantajele procedurale ale înregistrării unui model de utilitate

Avantajele procedurale ale înregistrării unui model de utilitate January 20, 2020Leave a comment

Legislația incidentă în materia brevetării invențiilor și în ceea ce privește activitatea inventivă în general se poate dovedi a fi (și nu cu titlu de excepție) stufoasă și greu de înțeles, reținut și aplicat în practică pentru un cititor neavizat.

Mai mult decât atât, durata procedurilor se întinde pe o perioadă lungă de timp și implică investiții considerabile din partea celui definit de lege ca fiind inventator.

Cu toate acestea, legiuitorul a stabilit o bază normativă distinctă, cu implicații practice și de care poate beneficia orice persoană care dorește să fie recunoscută din punct de vedere legal ca deținător al unui drept de proprietate intelectuală asupra unei invenții. Este vorba despre Legea nr. 350 din 3 decembrie 2007 privind modelele de utilitate (“Legea”).

Astfel, articolul 1 al Legii prevede că “modelul de utilitate protejează (…) orice invenție tehnică, cu condiția să fie nouă, să depășească nivelul simplei îndemânări profesionale și să fie susceptibilă de aplicare industrială”, precizând subsecvent și sensul pe care actul normativ îl acordă termenilor:

  • Invenție nouă – invenție ce nu este cuprinsă în stadiul tehnicii (“stadiul tehnicii cuprinde toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de model de utilitate”, cu mențiunea că acesta cuprinde și “conținutul cererilor de model de utilitate, al cererilor de brevet de invenție depuse la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci);
  • Susceptibilă de aplicare industrială – invenția îndeplinește această cerință dacă “obiectul său poate fi fabricat sau folosit în orice tip de industrie, inclusiv în agricultură”;

În considerarea celor prezentate mai sus, procedura de înregistrare a unei invenții ca model de utilitate este simplificată față de cea de brevetare.

În urma acordării datei de depozit, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (“OSIM”) are la dispoziție un termen de 6 luni pentru efectuarea “unui raport de documentare în care sunt menționate documentele luate în considerare sub aspectul condițiilor prevăzute la art. 1” – raport ce se întocmește sub condiția achitării unei taxe. În urma întocmirii raportului, solicitantului i se pune în vedere că în termen de 2 luni să transmită către Oficiu dovada plății taxei de publicare și eliberare a certificatului și a celei de menținere în vigoare a modelului de utilitate pentru primii 6 ani de protecție (protecția poate fi reînnoită de două ori pentru perioade de 2 ani, aceasta neputând depăși o perioadă totală de protecție în cuantum de 10 ani).

Important de menționat este că în cazul în care cererea de înregistrare a unui model de utilitate intervine ca urmare a convertirii dintr-o cerere de brevet, raportul OSIM nu se mai întocmește ci informațiile sunt preluate din cel deja efectuat pentru invenția prezentată în cererea de brevet.

Așadar, procedura este privită ca având caracter urgent și asigurând solicitantului un titlu de proprietate într-un timp relativ scurt.

Dar ce se întâmplă în situația în care dezvoltăm o invenție ce întrunește toate trăsăturile esențiale cerute de lege și optăm pentru înregistrarea acesteia ca model de utilitate, însă dorim să punem în practică și să folosim efectiv în activitatea comercială ceea ce am creat? Există posibilitatea ca folosirea înainte de înregistrarea efectivă (emiterii de către OSIM a Hotărârii de Inregsitrare) să fie considerată divulgare și să pierdem posibilitatea de a fi titularii dreptului asupra invenției în sensul Legii?

Răspunsul trebuie nuanțat. În cazul modelelor de utilitate, publicarea invenției are loc simultan cu emiterea Hotărârii de înregistrare – protecția fiind acordată retroactiv de la data de depozit a cererii.

Mai mult decât atât, legea face excepție pentru invențiile divulgate într-un interval de 6 luni precedent acordării datei de depozit cererii de înregistrare a unui model de utilitate. Concret, prevederea aceasta oferă o perioadă de timp în care orice persoană ce chibzuiește asupra înregistrării unui model de utilitate să poate testa invenția în piață – modelul fiind complet protejat dacă solicitantul îl depune spre înregistrare în cel mult 6 luni de la divulgare (pentru a beneficia de această excepție e important ca cererea să nu conțină lipsuri și să fie aptă pentru a primi dată de depozit – în situația contrară în care solicitantului îi este transmisă notificare din partea OSIM pentru corectarea unor lipsuri din cuprinsul cererii, caz în care îi este acordat un termen de 2 luni, data de depozit va fi considerată cea la care lipsurile sunt înlăturate din cuprinsul cererii, existând, deci, posibilitatea ca termenul de 6 luni să se împlinească și modelul să fie considerat ca divulgat anterior și să nu mai îndeplinească condiția esențială a noutății).

Așa cum am precizat deja, legislația se poate dovedi greoaie și lipsită de capacitatea de a fi clar și rapid înțeleasă de un cititor neavizat, motiv pentru care recomandăm consultarea unui consilier în proprietate intelectuală, specialist cu experiență în ceea ce privește procedurile în domeniul proprietății intelectuale.

Avocat Mihai Beșliu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?