Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Ce este o familie de mărci?

Ce este o familie de mărci? December 17, 2018Leave a comment

Cu toții cunoaștem conceptul de familie lexicală sau familie de cuvinte, termeni care desemnează un grup de cuvinte sau constituie o sferă ce restrânge mai multe cuvinte pe baza originii acestora. Un concept similar îl regăsim în materia proprietății intelectuale, în domeniul mărcilor, însă, sub denumirea de familie de mărci.

Principiul de baza este același, restrângerea unor mărci într-o anumită sferă pe baza originii acestora și a unui element/termen care este inclus în toate mărcile. Adeseori, întâlnim în piață mai multe produse care poartă mărci din aceeași familie, iar consumatorii identifică mult mai ușor proveniența produselor respective (Cu titlu exemplificativ, familia de mărci Apple: Iphone, Ipad, Ipod, iOS – având litera “i” la început și fiind urmată de o indicație a produsului aparținând Apple).

Totuși, simpla prezență a literei “i” la începutul unei mărci, nu este de ajuns pentru a încadra marca respectivă în familia de mărci Apple. În cadrul jurisprudenței de la nivel național și european au fost stabilite câteva reguli informative pentru a putea lua în considerare dacă o cerere de marcă poate fi încadrată într-o anumită familie de mărci sau nu.

Cu titlu exemplificativ, în Decizia Camerei a două de recurs din 4 aprilie 2014, cauza R 1949 / 2013-2, familia de mărci McDONALD’s împotriva McTravel, modelul mărcilor din familia de mărci McDonald’s este prefixul “Mc” + [O denumire a produselor alimentare comercializate în lanțul de restaurante McDonald’s], astfel încât, în cazul în care o terță parte ar folosi prefixul “Mc” + cuvântul “burger”, consumatorul ar putea fi înșelat de respectivele mărci în cauză și ar putea considera că marca face parte din familia de mărci “McDonald’s”. Pe cale de consecință, în Decizia mai sus menționată, a fost stabilit că cererea de marca “McTravel” nu conține un termen care să desemneze un aliment, iar consumatorul de ordin mediu nu va considera niciodată că cererea de marcă ar face parte din familia de mărci McDonald’s și nici nu va considera că există vreo similaritate sau asociere între societatea care a depus marca spre înregistrare și celebrul lanț de restaurante fast food.

Pe cale de consecință, folosirea mărcii umbrela “Mc” în cadrul unei denumiri verbale aparținând unei mărci, nu va individualiza în mod clar producătorul McDonald’s, decât în cazul în care este urmat de denumirea unui aliment sau a unui produs alimentar comercializat în cadrul restaurantelor precum: Mc Nuggets, McChicken, McToast, McRIB, McMUFFIN, McFlurry, McWrap, etc.

Astfel, adăugarea după prefixul “Mc” a unui termen precum “Travel” elimină orice urmă de îndoială a consumatorului căruia îi sunt destinate produsele și ajută la îndeplinirea funcției esențiale a unei mărcii, aceea de a distinge produsele și serviciile unui agent economic, de cele ale altuia.

Reiterând cele de mai sus, aceste reguli stabilite de jurisprudență nu sunt imperative, ci doar informative pentru a ajuta instanțele de judecată să stabilească apartenența la o anumită familie de mărci. Un exemplu contrar al acestor reguli îl regăsim în Decizia Civilă nr. 2432/14 noiembrie 2003 a Curții de Apel București, Secția a IV-a Civilă (McDonald’s vs Mc Cofee International) unde curtea de Apel a stabilit că cererea de marcă Mc Coffee International nu poate fi confundată sau asociată cu familia de mărci McDonald’s.

     Pe scurt, Curtea de Apel a reținut următoarele:

  • Mc Cofee Internațional nu profită de distinctivitatea și renumele mărcilor aparținând Mc D astfel încât dispozițiile art. 6 din Legea 84/1998 nu au fost încălcate; modul specific de comercializare a produselor este foarte relevant și important, deoarece exclude orice risc de confuzie între mărci și orice risc de asociere;
  • Marca Mc Cofee International are caracter distinctiv rezultat din ansamblul elementelor din care este compusă, elemente verbale și figurative, dispuse într-un mod specific și care împreună au un caracter original. Chiar dacă nici unul din elementele verbale nu are caracter distinctiv, acestea cumulate și asociate cu elemente figurative pot constitui o marca unică;
  • Analiza în cadrul stabilirii similarității mărcilor trebuie să se refere la impresia creată de imaginea mărcii, în ansamblul ei; Marca Mc Cofee International are și elemente figurative, iar culorile și liniile grafice revendicate exclud confuzia cu mărcile Mc D Corporation.

Luând în considerare toate cele de mai sus, recomandăm cu tărie consultarea unei agenții de proprietate intelectuale înainte de a lua decizia de a depune spre înregistrare o marcă ce conține un termen aparținând unei familii de mărci (I, Mc, Xpert, etc.).

Marian Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?