Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

CE POATE FI PROTEJAT ÎN CADRUL UNUI PRODUS ȘI CUM?

CE POATE FI PROTEJAT ÎN CADRUL UNUI PRODUS ȘI CUM? January 3, 2017Leave a comment

                Atunci când vorbim despre produse, indiferent de tipul acestora, trebuie să avem în vedere o serie de caracteristici ce contribuie la individualitatea lor, începând cu denumirea sub care sunt fabricate până la aspectul exterior.

            Dat fiind faptul că acestea sunt achiziționate pentru satisfacerea nevoilor, la momentul la care le întâlnim pe piață nu conștientizăm care sunt în concret caracteristicile de individualitate ale fiecărui produs care îl transformă într-unul recognoscibil și pe care titularii le folosesc cu titlu exclusiv.

            De exemplu, putem apela la exemplul clasic al unei sticle cu suc des întâlnită în comerț:

sticla-fanta

                Simpla sticlă cu suc cumpărată pentru satisfacerea nevoilor personale, este caracterizată de mai multe elemente de diferențiere pe care producătorul a ales să le protejeze în mod exclusiv și care ajută la individualizarea produsului pe piață:

            1) În primul rând, denumirea sub care este vândut sucul (în cazul de față, Fanta), este protejată ca marcă, titularul dobândind astfel un drept exclusiv în ceea ce privește folosirea denumirii în legătură cu băuturile nealcoolice. În România, înregistrarea mărcilor este reglementată de Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, iar art. 36 (1) din lege prevede următoarele:

“Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.”

În acest fel, prin înregistrarea denumirii ca marcă, titularul a dobândit un drept exclusiv asupra mărcii ca întreg unitar, atât asupra denumirii cât și asupra elementului grafic dacă marca este una combinată astfel cum este în exemplul de mai jos:fanta_logo

            2) În al doilea rând, eticheta produsului este înregistrată ca desen industrial. Prin înregistrarea etichetei ca desen industrial, titularul dobândește protecție asupra combinațiilor unice ale diferitelor elemente grafice din cadrul etichetei, astfel cum poate fi observat în exemplul de mai jos:

fanta-eticheta

Important de menționat este că înregistrarea ca desen industrial nu conferă protecție ți asupra elementelor verbale din cadrul etichetei unui produs ci doar asupra combinațiilor unice de elemente grafice și culori din componența etichetei.

            3) În al treilea rând, aspectul exterior al sticlei este protejat ca model industrial. Înregistrarea aspectului exterior al unui produs ca model industrial conferă protecție asupra combinațiilor unice de linii, contururi și forme exterioare ale unui produs:

fanta-forma-sticla

                În România, înregistrarea etichetei ca desen industrial și al aspectului exterior al produselor ca model industrial sunt reglementate de Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale. Ca și în cazul mărcilor, art. 30 din Legea 129/1992 prevede ca “pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza”.

            Înregistrarea tuturor elementelor menționate mai sus ca drepturi de proprietate industrială, conferă titularului produsului o protecție completă asupra caracteristicilor principale ce permit individualizarea produsului de către publicul consumator astfel încât folosirea exclusivă a acestora îi va aparține necondiționat.

            Ținând cont de procedura dificilă și monitorizarea atentă pe care o necesită dosarele având ca obiect al protecției marca, desenul sau modelul industrial, este mai mult decât binevenită consultarea unui consilier în proprietate industrială pentru a putea parcurge procedura de înregistrare fără impedimente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?