Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Cererea de intervenție vamală

Cererea de intervenție vamală February 21, 2018Leave a comment

Cererea de intervenție vamală este mijlocul de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale în cadrul UNIUNII EUROPENE (U.E.) Autoritățile vamale din cadrul U.E. pot reține sub controlul lor mărfuri susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală (DPI).

Asigurarea respectării DPI de către autoritățile vamale este reglementată de “Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 iunie 2013” și “Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013  al Comisiei din 4 decembrie 2013” și “Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire”.

Mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt:

  1. a) mărfuri contrafăcute;
  2. b) mărfuri piratate;
  3. c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenție sau unui certificat suplimentar de protecție ori unei indicații geografice sau unui brevet de soi.

Intervenția autorităților vamale are loc de regulă la solicitarea prealabilă a titularilor de drepturi, însă autoritățile vamale pot reține mărfurile respective chiar dacă nu a fost făcută nici o solicitare prealabilă pentru a acorda titularului de drepturi ocazia de a prezenta o cerere. Astfel de situații sunt  întâmpinate mai ales în cazul mărcilor notorii  “NIKE”, “ADIDAS” , “GUCCI”, “VERSACE”.

Titularul drepturilor solicită intervetia autorităților vamale printr-o cerere depusă la serviciul competent desemnat de statele membre.

Cererea de intervenție este de 2 feluri:

  • Cerere de intervenție vamală la nivel național: o cerere depusă într-un stat membru prin care se solicită intervenția autorităților vamale în acel stat.
  • Cererea de intervenție vamală la nivelul Uniunii: o cerere depusă intr-un stat membru prin care se solicită intervenția autorităților vamale ale aceluias stat membru și a autorităților vamale ale unui sau mai multor state membre, prin desemnarea în cerere a teritoriului respectiv.

Cererea trebuie să fie însoțită de documente doveditoare pentru a permite serviciului vamal competent să constate că solicitantul are dreptul să depună cererea. Documentele pot fi scrise, imprimate sau în format electronic, de exemplu, prin prezentarea unor extrase din registru sau copii ale drepturilor în cauză.

În cazul drepturilor de autor, al drepturilor conexe sau al unui model/desen care nu sunt înregistrate, titularul dreptului trebuie să demonstreze în  mod credibil că  poate fi făcută o cerere privind respectivul drept, prin declarații pe proprie răspundere sau declarații cu privire la calitatea de autor.  În cazul drepturilor obținute prin cesiune sau licență trebuie depuse acte care să dovedească permisiunea de utilizare a drepturilor respective (spre exemplu prin contractul aferent transmisiunii).

În cazul depunerii cererii de către  reprezentant în numele solicitantului, trebuie depusă procură sau împuternicire.

În România, după depunerea cererii de intervenție vamală, titularul mărcii trebuie să aștepte 30 de zile pentru a afla dacă cererea a fost acceptată sau respinsă. Cererea se depune în dublu exemplar, unul rămâne la autoritatea vamală, iar celălalt exemplar este trimis solicitantului împreună cu răspunsul, prin Poșta Română, neexistând o bază on-line oficială publică pentru a putea verifica statusul acestor solicitări.  În cazul cererilor incomplete titularul cererii este notificat și i se acordă un termen de 10 zile pentru pentru a completa lipsurile, iar cererea se rectifică.

Titularul solicitării poate cere oprirea mărfurilor contrafăcute, acționând în două direcții. În primul rând, prin interzicerea utilizării de orice terț a mărfurilor originale, poate transmite autorităților vamale, date specifice și tehnice privind mărfurile originale, inclusiv marcaje cum ar fi codul de bare și imagini, dacă este cazul, orice informație care permite autorităților să identifice ușor mărfurile originale, și comercianții autorizați. În al doilea rând, prin detalierea mărfurilor care încalcă DPI. Astfel titularul drepturilor trebuie să comunice informații specifice și exacte care să permită analiza riscurilor, în acest mod autoritățile identificând corect mărfurile susceptibile de a încălca drepturile și evitând reținerea inutilă a mărfurilor.

Solicitantul cererii de intervenție vamală trebuie să aibă un reprezentant responsabil cu aspectele juridice și un reprezentant responsabil cu aspectele tehnice, poate fi aceeași persoană.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?