Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Conflictul dintre Chanel și iDeal Of Sweden

Conflictul dintre Chanel și iDeal Of Sweden June 3, 2022Leave a comment

În data de 22/07/2020, iDeal Of Sweden AB a solicitat înregistrarea la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) a următoarei mărci figurative pentru mai multe produse, cum ar fi “carcase de protecție pentru telefoane mobile” și “metale prețioase”:

Observând similaritățile cu celebrul său logo, Chanel Sarl a formulsat o opoziție pe baza următoarei mărci figurative în data de 29/10/2020:

La data de 11.05.2022, Divizia de Opoziție a EUIPO ia decizia de a respinge opoziția în totalitate pentru următoarele motive.

Marca anterioară este o marcă figurativă care înfățișează două arce de cerc groase întrepătrunse, având un efect de oglindire. Aceasta poate fi percepută de o parte a publicului relevant ca două litere “C” întrepătrunse și opuse una față de cealaltă. Întrucât nu are nicio semnificație în raport cu produsele în cauză, marca are caracter distinctiv.

Semnul contestat este o marcă figurativă care va fi percepută de majoritatea publicului ca un dispozitiv fantezist cu două figuri întrepătrunse de două semicercuri poziționate vertical, aproape închise, întrucât liniile verticale ale acestora sunt întrerupte de un capăt format din linii scurte orizontale îndreptate spre interiorul lor. În plus, acesta poate fi perceput, cel puțin de o parte a publicului, ca două litere “G” sau “D” întrepătrunse. Deoarece nu are nicio legătură cu produsele în cauză, are caracter distinctiv.

Oponentul susține că semnul în litigiu reprezintă două litere “C” întrepătrunse. Cu toate acestea, stilizarea dispozitivului semnului contestat se abate de la caracteristicile normale ale literei “C”, dar include caracteristici, cum ar fi liniile verticale și orizontale, care sunt proprii literei “G” sau chiar literei “D”. În plus, semnul contestat nu conține elemente verbale care să înceapă cu litera “C” sau care să includă litera “C”, astfel încât să determine consumatorii să asocieze dispozitivul cu această literă.

Lungimea semnelor poate influența efectul diferențelor dintre ele. Cu cât un semn este mai scurt, cu atât publicul poate percepe mai ușor toate elementele sale individuale. Prin urmare, în cazul cuvintelor scurte, diferențele mici pot conduce frecvent la o impresie generală diferită. În schimb, publicul este mai puțin conștient de diferențele dintre semnele lungi.

În ciuda faptului că ambele mărci constau dintr-un dispozitiv cu un alt dispozitiv egal reprezentat în mod invers, fiind întrepătrunse prin laturile lor curbe, ambele descriu dispozitive într-un stil foarte diferit.

Marca anterioară constă în două forme circulare simple întrepătrunse care sunt deschise pe laturile lor exterioare, în timp ce semnul contestat are două dispozitive opuse întrepătrunse formate dintr-un semicerc și patru linii drepte, cele mai lungi linii fiind dispuse pe verticală și cele mai scurte fiind dispuse pe orizontală și îndreptate spre interior. Prin urmare, marca anterioară include doar linii curbe care dau o impresie de cerc, în timp ce semnul contestat conține atât linii curbe, cât și linii drepte. În plus, din cauza unghiurilor formate de aceste linii orizontale și verticale, semnul contestat nu dă o impresie circulară ca în cazul mărcii anterioare și este mai complex decât marca anterioară. În plus, liniile semnelor au o grosime diferită. Marca anterioară este reprezentată de o linie foarte groasă, în timp ce semnul contestat este reprezentat de o linie mult mai subțire.

Din punct de vedere conceptual, pentru partea din public care percepe două litere “C” în marca anterioară și două litere “G” sau “D” în semnul contestat, semnele vor aduce în atenția publicului conceptul (conceptele) literelor pe care le reprezintă. Prin urmare, întrucât semnele transmit concepte diferite, semnele sunt diferite din punct de vedere conceptual.

Renumele mărcii anterioare a fost considerat puternic datorită utilizării sale îndelungate. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că publicul relevant este susceptibil să stabilească o legătură între cele două semne. Atunci când se ia în considerare similitudinea dintre semnele în cauză, trebuie să se ia în considerare faptul că semnele au doar un punct de legătură la nivel vizual și că, din cauza diferențelor izbitoare, această legătură duce doar la o similitudine de un grad foarte scăzut. Acest lucru se datorează faptului că semnele reprezintă linii care dau impresia unor forme geometrice distincte, doar circulare în cazul mărcii anterioare și mai complexe în cazul semnului contestat, iar diferențele lor respective sunt suficient de memorabile și de atrăgătoare pentru consumatori. Prin urmare, este puțin probabil ca puținele asemănări dintre marca contestată și marca anterioară să aducă în atenția consumatorului mediu marca anterioară chiar și pentru produse identice.

Prin urmare, luând în considerare și punând în balanță toți factorii relevanți din prezenta cauză, divizia de opoziție concluzionează că este puțin probabil ca publicul relevant să facă o legătură mentală între semnele în litigiu, adică să stabilească o “legătură” între acestea. Prin urmare, opoziția trebuie să fie respinsă.

Cu toate acestea, decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de două luni de către Chanel Sarl.

Marian Constantin – Consilier Juridic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?