Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

EUIPO respinge opoziția și apelul Apple Inc.

EUIPO respinge opoziția și apelul Apple Inc. November 13, 2019Leave a comment

EUIPO respinge opoziția și apelul Apple Inc. împotriva unei mărci la care diferă doar ultima literă

În 14 iunie 2016, societatea olandeză TIOTE BV a depus spre înregistrare ca marcă a Uniunii Europene, denumirea “app-ly”, solicitând protecție pentru produse precum aplicații mobile folosite pentru servicii de recrutare, servicii IT, consultanță în IT etc.

Nu după mult timp, în luna octombrie a anului 2016, celebra societate americană Apple Inc. a formulat opoziție împotriva acestei cereri de marcă, pentru motivul că apariția unei aplicații mobile care poartă o denumire ce diferă doar cu privire la ultima litera, ar fi în detrimentul acestora, iar publicul relevant ar putea confunda cele două denumiri sau ar putea considera că între TIOTE BV și Apple Inc. ar există legături economice.

Inițial, Comisia de Examinare Opoziții a EUIPO a respins opoziția pentru următoarele considerente expuse în cele ce urmează.

Vizual și fonetic, semnele ar fi similare în mică măsură, prin prisma faptului că împart literele “a”,”p”,”p”,”l” – totuși, punctul de vedere al Comisiei a fost că publicul destinatar va distinge foarte clar cele două mărci.

Mai mult, diferența conceptuală înlătură orice risc de confuzie, “app” transmite mesajul de aplicație, precum și mesajul de “apply” fiind diferit de mesajul transmis de marca “apple”. Astfel consumatorul va înțelege mesajul de “aplicație” sau de “a aplica”. În final, Comisia decide că indiferent de gradul de cunoaștere sau de notorietate al mărcii “APPLE”, fie și cel mai mare posibil, publicul consumator nu va confunda niciodată mărcile și nu le va asocia în nicio situație.

Apple Inc. a atacat cu apel decizia comisiei de opoziții EUIPO susținând că marca solicitată este aproape identică cu marca anterioară (APPLE vs APP-LY) deoarece mărcile împărtășesc primele patru litere “APPL”, sunt dispuse în aceeași ordine și au același număr de litere (respectiv 5 litere, din care 4 sunt identice). Comisia de opoziție a greșit, în viziunea Apple®, nerespectând în mod corespunzător faptul că ceea ce contează cel mai mult când sunt comparate două mărci verbale constând fiecare într-un singur cuvânt, este a se verifica prezența acelorași litere în aceeași ordine în alcătuirea acestora.

Mai mult decât atât, în scopul respingerii mărcii ulterioare, cei de la Apple Inc. susțin că pentru o parte a publicului din Uniunea Europeană care nu vorbește limba engleză, cuvântul “apple” („măr”) nu va avea niciun sens, niciun înțeles concret. Prin urmare, declarația Comisiei de Opoziții EUIPO potrivit căreia „apple” este un cuvânt de bază în limba engleză, care va fi înțeles de publicul relevant „în toată UE” nu este întemeiat și nu este susținut de dovezi.

Comisia de Apel a EUIPO, clarifică diferențele dintre mărci și menține decizia Comisiei de examinare opoziții. Semnul „apply” va fi perceput de public ca o combinație metaforică dintre cuvintele “app” (“aplicație”) și “apply” (“a aplica”), iar în strânsă legătură cu serviciile de recrutare, publicul va înțelege mesajul “aplica pentru un job prin intermediul unei aplicații mobile”.

Chiar și în cazul în care marca ulterioară nu ar fi percepută drept verbul „a aplica”, elementul “app”/„aplicatie” ar fi înteles pe deplin de consumatorii moderni experimentați digitali, cărora le sunt vizate bunurile și serviciile contestate.

TIOTE BV solicită produse și servicii legate de o anumită branșă, și anume, protecția vizează procesul de recrutare pentru găsirea și angajarea candidaților (din interiorul sau din afara unei organizații) cu ocazia deschiderii unui anumit loc de muncă. Comisia de Apel EUIPO precizează că Apple Inc. nu a prezentat niciun argument cu privire la motivul pentru care publicul relevant ar stabili o legatură între bunurile și serviciile reputate ce le aparțin și serviciile de recrutare ale TIOTE BV.

Serviciile specifice de recrutare pentru care va fi folosită marca “app-ly” nu sunt incluse în activitatea comercială Apple Inc. Simplul fapt că Apple Inc. este renumită în produsele și serviciile legate de telecomunicații, oferind publicului destinatar aplicațiile lor autentice, nu implica o legatură automată cu marea varietate de aplicații utilizate prin intermediul dispozitivelor Apple® în sectoare de piață complet diferite. Mai mult, contrastul semantic dintre mărci întărește distanța dintre mărcile aflate în conflict.

Decizia finală a fost emisă anul acesta, iar pe cale de consecință, Apple Inc. a fost obligată să suporte costurile de opoziție și de apel, precum și costurile de reprezentare ale societății TIOTE BV.

Consultant Juridic Marian Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?