Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Inregistrarea marcilor pentru Societatiile de paza / protectie

Inregistrarea marcilor pentru Societatiile de paza / protectie January 18, 2013Leave a comment

Cadrul legal:

Societatile specializate de paza si protectie se infiinteaza si functioneaza in conditiile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, a Normelor metodologice adoptate prin HG nr.1010/2004 si HG 935/2007.

Pentru obtinerea licentei de functionare, reprezentantul societatii trebuie sa depuna la inspectoratul judetean de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are sediul social urmatoarele documente:

 • cerere adresata DGPMB sau inspectoratului judetean de politie in care se solicita efectuarea verificarilor in vederea licentierii.
 • cerere adresata Inspectoratului General al Politiei Române – Directia de Ordine Publica, prin care se solicita licentierea pentru cel putin unul dintre obiectele de activitate prevazute de lege
 • aviz de principiu eliberat de inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala va functiona societatea
 • documentele de constituire a societatii
 • copii ale documentelor de identitate, studii si curriculum vitae ale asociatilor si administratorilor si ale sotilor/sotiilor acestora;
 • certificate medicale si de atestare psihologica care sa certifice capacitatile si disponibilitatile conducatorilor societatii pentru
  exercitarea atributiilor ce le revin;
 • documente din care sa rezulte ca personalul de conducere poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce ii revin
 • declaratie pe propria raspundere, autentificata, a asociatului/asociatilor cu privire la disponibilitatea financiara a societatii de a asigura dotarea cu uniforma si mijloace individuale de autoaparare
 • declaratii pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea
 • prezentarea dovezilor de inregistrare a denumirii societatii si a insemnului distinctiv (al emblemei) ca marci la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, impreuna cu plansele fotografice ale acestora. Dovada de inregistrare se face initial cu cererea de solicitare a inregistrarii denumirii si siglei, decizia de constituire a depozitului eliberata de OSIM si plata taxei aferente. Dupa obtinerea certificatului de inregistrare societatea va depune la inspectoratul judetean de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti acest certificat de inregistrare al marcii;
 • regulamentul de organizare si functionare al societatii in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor

Consilierea in vederea obtinerii licentei de functionare a societatilor de paza si protectie.

In vederea obtinerii licentei de functionare a societatilor de paza si protectie, consilierii si avocatii nostri va pot ajuta prin redactarea actelor necesare cat si prin obtinerea rapida a documentelor mentionate mai sus. In maximum 3 minute primiti raspunsul nostru, vizitati pagina de contact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?