Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Mini-ghid pentru protejarea programelor de calculator

Mini-ghid pentru protejarea programelor de calculator November 11, 2016Leave a comment

Mini-ghid pentru protejarea programelor de calculator

-sau toate informațiile necesare pentru producătorii și dezvoltatorii de programe de calculator în domeniul proprietății intelectuale

În contextul dezvoltării continue a industriei IT pe teritoriul României, este foarte important pentru toți producătorii și dezvoltatorii programelor de calculator să cunoască informațiile necesare pentru a le putea proteja și a le putea comercializa fără a se expune unui risc, oricât de mic ar fi acesta.

De asemenea, este necesar pentru orice agent economic din acest domeniu, să știe cum să se folosească de drepturile sale asupra programelor de calculator create, pentru a crește considerabil veniturile și a conduce afacerea către prosperitate.

Cea mai înaltă protecție asupra unui program de calculator poate fi conferită prin înregistrarea ca drept de autor (conform legii nr. 8/1996) sau ca brevet de invenție (conform legii nr. 64/1991).

Drept de autor

                Autorul programului de calculator dobândește protecție asupra acestuia din momentul realizării. Totuși, înregistrarea sau înscrierea în Registrul Național al Programelor pentru Calculator este obligatorie pentru persoanele fizice (autorizate) sau juridice care doresc să desfășoare activitățile de  producere, import, închiriere, distribuire și comercializare a programelor pentru calculator (art. 17, alin (1) din O.G. 25/2006 republicată, modificată și completată prin O.U.G. 43/2010). Persoanele care realizează activitățile menționate și nu sunt înscrise sau înregistrate în Registrul Național al Programelor pentru Calculator, pot fi sancționate cu amendă cuprinsă între 2000 și 10000 RON.

                Oficiul Român pentru Drepturile de Autor administrează registrele producătorilor și a  programelor pentru calculator, unde agenții economici din domeniul IT se pot înregistra ca producători sau comercianți de programe pentru calculator sau iși pot înregistra dreptul de autor asupra programului creat. Programul trebuie să se regăsească pe un suport și depus la Oficiu, însă nu pentru a fi analizat ci doar pentru a fi înscris în registru și păstrat pentru a fi folosit ca mijloc de probă atunci când este nevoie, fie datorită unui litigiu, fie pentru licențierea acestui drept către terți.

Înscrierea în registrele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se realizează contracost, taxele fiind însă modice. Procedura de înscriere trebuie să respecte următorii pași, în această ordine:

  1. Înregistrarea persoanei fizice autorizate sau a persoanei juridice în Registrul Național al Programelor pentru Calculator.
  2. Înregistrarea programului de calculator în Registrul Național al Programelor pentru Calculator.

                Brevet de invenție

                Producătorii pot proteja programele de calculator create de aceștia prin acordarea unui brevet de invenție de către OSIM. Condițiile sunt mult mai drastice decât în cazul înregistrării ca drept de autor, deoarece programul este analizat o perioadă foarte mare de timp și trebuie să îndeplinească multiple condiții. De aceea, programul de calculator trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a putea fi brevetat:

– să fie susceptibil de caracter tehnic

– să fie susceptibil de aplicabilitate industrială

– să îndeplinească condiția noutății

– să implice un pas inventiv

                Taxele aferente brevetării programului de calculator sunt destul de mari, iar procedura de brevetare durează cel puțin 3 ani. Cel mai important aspect însă este că puteți realiza o licență referitor la brevetul de invenție către un terț încă de la depunerea cererii, dobândind ulterior protecția completă asupra invenției.

                Cum imi protejez programul de calculator față de angajați, parteneri sau colaboratori

                Este imperativ necesar pentru un producător în acest domeniu să includă în contractele de muncă, clauze care să specifice că angajatul renunță la drepturile de autor asupra programelor create în timpul programului de lucru sau în interes de serviciu, aceste drepturi fiind transmise către angajator.

Clauzele de “non-compete” și de confidențialitate trebuie incluse atât în contractele cu angajații, cât și în contractele cu partenerii sau colaboratorii. Deoarece, în cazul unui litigiu între două programe software, este necesară arătarea accesului pârâtului la codul sursă, cel mai indicat ar fi să fie menționat acest lucru în contractul de muncă, colaborare sau parteneriat.

De asemenea, în acest domeniu este foarte întâlnită situația în care marile companii contractează producători de programe de calculator pentru crearea unui anumit software și, mai apoi, contractează angajații producătorului pentru dezvoltarea software-ului, angajându-I direct în cadrul companiei, reducând astfel costurile (fiind mai ieftin să platești direct salariile angajaților decât onorariile producătorului de software). Pentru a elimina acest inconvenient, cea mai indicată este includerea unei “non solicitation clause”, atunci când va fi încheiat un contract cu un viitor client.

Cum se demonstrează copierea, reproducerea sau contrafacerea programelor de calculator

  1. Arătarea accesului pârâtului la codul sursă;
  2. Evidențierea asemănărilor dintre programe.
  1. Arătarea accesului pârâtului la codul sursă rămâne la libera interpretare, fie prin dovezi care să ateste că pârâtul, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu a avut acces la codul sursă, fie prin dovezi care să demonstreze că accesul la codul sursă se putea efectua liber (spre exemplu, unele programe software accesibile online pot avea afișat codul sursă pe pagina web; puteți să intrați pe o pagină web și apasați Click Dreapta și selectați View page source).

 

  1. Asemănarea dintre două programe poate fi:

-Literal –asemănarea între codurile sursă;

-asemănarea între codurile obiect/codurile mașină (Codul sursă nu poate fi ințeles direct de către calculator; pentru aceasta el trebuie mai intâi transpus (prin asamblare, compilare sau interpretare) în așa numitul „cod obiect” sau și „cod mașină”, care este în general pe înțelesul hardware-ului și executabil).

-Non-literal –structură;

                        -succesiune;

                       -organizare;

                       -interacțiunea codului cu hardware-ul și sistemul de operare.

Contrafacerea, copierea sau reproducerea programelor de calculator mai poate fi demonstrată și cu ajutorul testului Abstraction-Filtration-Comparison AFC, folosit în mai multe situații precum în cazul Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc., 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992) din Statele Unite ale Americii.

Toate aceste informații sunt generale și trebuie să fie cunoscute de către toți producătorii și dezvoltatorii de programe de calculator însă pentru a vă proteja și exploata cât mai bine protecția asupra programelor de calculator este imperativ să apelați la un consilier în proprietate intelectuală, pentru a gestiona cât mai corect protecția asupra drepturilor dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?