Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Protejarea sloganurilor la nivelul Uniunii Europene

Protejarea sloganurilor la nivelul Uniunii Europene February 21, 2024Leave a comment

În general, un slogan reprezintă un instrument de publicitate și comunicare conceput pentru a contribui la imprimarea denumirii unui produs sau al unei companii în mintea publicului relevant.

Conform jurisprudenței de la nivelul Uniunii Europene, protecția unui slogan prin raportare la legislația mărcilor nu este exclusă ca atare, iar în acest sens există numeroase exemple. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că aptitudinea unui slogan de a constitui o marcă trebuie să fie evaluată în același mod ca orice alt semn, fără a fi necesară impunerea unor criterii mai stricte la evaluarea caracterului distinctiv. Cu toate acestea, rămâne o certitudine faptul că recunoașterea caracterului distinctiv al unui slogan nu este o sarcină ușoară, astfel încât organismele Uniunii Europene sunt reticente în ceea ce privește asigurarea protecției.

Ca atare, distinctivitatea unui slogan poate fi pusă la îndoială atunci când publicul relevant îl percepe ca fiind strict o formulă promoțională. Pe de altă parte, dacă pe lângă funcția promoțională, publicul se raportează la slogan ca fiind o indicație comercială a produselor și serviciilor în cauză (aceasta fiind funcția esențială a mărcii), acestuia îi va fi recunoscut caracterul distinctiv.

Pentru stabilirea caracterului distinctiv al unui slogan, Curtea de Justiție UE a stabilit că este necesar să analizăm dacă un slogan:

  • are mai multe sensuri, și/sau
  • reprezintă un joc de cuvinte, și/sau
  • imaginativ, surprinzător și neașteptat, și/sau
  • are o originalitate și un impact deosebit, și/sau
  • declanșează un proces cognitiv sau un efort de interpretare în rândul publicului relevant.

În cauza T-97/23, societatea germană Medela Holding AG a depus spre înregistrare internațională THE SCIENCE OF CARE, vizând în special Uniunea Europeană, pentru produse și servicii din clasele 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 28, 41 și 44.

Examinatorul EUIPO și, ulterior, camera de recurs au refuzat parțial protecția mărcii pentru o parte din serviciile incluse în clasa 44, precum “servicii de consultanță și de informare cu privire la produse medicale; servicii de consultanță în domeniul aparatelor și instrumentelor medicale”, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 care prevede că “mărcile care sun lipsite de caracter distinctiv nu se înregistrează”.

Prin urmare, Medela Holding a formulat recurs la Tribunalul UE, care a confirmat refuzul de înregistrare a cererii de marcă pentru lipsa caracterului distinctiv în ceea ce privește serviciile menționate mai sus din clasa 44 (celelalte produse și servicii nefiind vizate).

În susținerea deciziei de respingere, Tribunalul a arătat faptul că expresia “THE SCIENCE OF CARE” ar putea fi considerată de către publicul relevant ca fiind ansamblul cunoștințelor referitoare la bunăstarea și la sănătatea unei persoane. În consecință, și în măsura în care această expresie nu este “neobișnuită din punctul de vedere al regulilor sintactice, gramaticale, fonetice sau semantice ale limbii engleze, ea transmite un mesaj simplu, clar și fără echivoc, care nu este de natură să îi confere originalitate sau un accent deosebit, astfel încât să necesite un efort minim de interpretare sau să declanșeze un proces cognitiv și care, în consecință, nu este susceptibil să indice publicului relevant originea comercială a serviciilor pentru care reclamantul contestă decizia atacată.”

După cum putem observa, Tribunalul UE confirmă statuările camerei de recurs potrivit cărora “marca solicitată la înregistrare este un slogan care furnizează o informație pur laudativă și care nu declanșează niciun proces cognitiv necesar pentru înțelegerea sa, astfel încât marca menționată nu are caracter distinctiv în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001”.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@nomenius.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Persida Ciobanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?