Autoritatea vamală acționează în baza cererii de intervenție vamală, aceasta din urmă fiind mijlocul de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către referenții vamali. În lipsa unei astfel de solicitări exprese din partea titularilor drepturilor de proprietate intelectuală, mărfurile în componența cărora intră drepturile fără consimțământul lor, nu pot fi reținute întotdeauna de către autoritarile vamale.

Cererea trebuie să fie însoțită de documente doveditoare pentru a permite serviciului vamal competent să constate că titularul are dreptul să solicite interzicerea importului. Valabilitatea unei astfel de cereri este de 1 an cu posibilitatea reînnoirii pentru perioade succesive de încă 1 an.

În situația în care sunteți titularul unor drepturi de proprietate intelectuală recomandăm inițierea unor astfel de demersuri astfel încât să puteți preveni importurile neautorizate.

Call Now ButtonContact Nomenius