Ce poate fi înregistrat ca desen sau model industrial

  Deşi mai puţin cunoscute faţă de mărci, desenele şi modelele industriale înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci conferă titularului său un drept exclusiv de folosire pe teritoriul României. Pote fi înregistrat ca desen sau model industrial…

Continue Reading