Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Cine se poate opune la inregistrarea unei marci, dar mai ales cand si unde?

Cine se poate opune la inregistrarea unei marci, dar mai ales cand si unde? April 2, 20132 Comments

Cum aflam daca cineva a depus spre inregistrare o marca la OSIM care ne incalca drepturile? Putem sa facem ceva, sa ne opunem la inregistrare in acel moment?

Da, intrucat legea a prevazut posibilitatea formularii unei Opozitii.

Pentru a se inregistra o marca pe cale nationala la OSIM, se parcurg mai multe etape: depunerea cererii, examinarea formala, examinarea de fond, publicarea marcii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, depunerea opozitiei, notificarea opozitiei catre solicitant, eventuala corespondenta purtata cu partile, examinarea opozitiei, decizia Comisiei, comunicarea deciziei, inregistrarea marcii / respingerea marcii.

Legea romana defineste opozitia drept un mijloc administrativ (cale de atac “administrativa”) acordat tertilor (persoane interesate), in momentul publicarii marcii (dar fara a se depasi termenul legal de 3 luni), carora li se da posibilitatea de a opune drepturi anterior dobandite daca apreciaza ca se aduce o atingere a drepturilor personale prin inregistrarea marcii publicate.
Astfel, legea marcilor si indicatiilor geografice permite persoanelor interesate ca in termen de 3 luni de la data publicarii unei marci in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala sa se poata opune motivat la inregistrarea respectivei marci.

Persoana interesata este in conceptia legii atat titularul unei marci inregistrate anterior dar si orice persoana care considera ca ii este incalcat dreptul la imagine sau numele patronimic, detinatorii dreptului de utilizare a unor indicatii geografice protejate in Romania, titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale, autorii creatiilor artistice sau literare si de asemenea, titularii oricaror altor drepturi anterioare de proprietate industriala care considera ca prin inregistrarea marcii li se incalca drepturi anterior dobandite.

Opozitia trebuie sa fie formulata in scris si este obligatorie plata unei taxe.
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va notifica solicitantului opozitia formulata, solicitantul beneficiind de un termen de 3 luni de la comunicare pentru a-si prezenta punctul de vedere cu privire la opozitie.

Astfel procedura opozitiei se desfasoara numai scriptic, partile trebuind sa formuleze toate apararile doar in scris, prin intermediul unicului document permis de lege (Opozitia respectiv Intampinarea) intrucat Intampinarea nu se mai comunica opozantului ca acesta sa aiba posibilitatea de a mai aduce argumente suplimentare.

Opozitiile se solutioneaza de catre o comisie de examinare opozitii din cadrul departamentului Marci al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, formata din trei specialisti, dintre care unul este examinatorul care a intocmit raportul de examinare al marcii. Reaua credinta la inregistrarea unei marci poate fi invocata doar in cadrul procedurilor in instanta, comisia de examinare opozitii neavand competente in acest sens. Ca o exceptie de la aceasta regula, comisia de examinare opozitii este competenta sa solutioneze opozitiile formulate de titularul unei marci cand inregistrarea marcii este ceruta de mandatarul titularului marcii (consilierul in proprietate industriala) in nume propriu si fara consimtamantul titularului.

Decizia comisiei de examinare opozitii poate fi contestata in termen de 3 luni de la comunicare.

Contestatia impotriva deciziei date de catre departamentul Marci in procedura Opozitiei presupune plata unei alte taxe iar judecarea Contestatiei se va face de catre Comisia de Reexaminare.

Spre deosebire de faza opozitiei, procedura contestatiei este publica, putand participa oricine, dar mai mult decat atat, partile isi pot prezenta argumentele oral.

Deciziile ramase definitive care modifica intinderea protectiei cum ar fi respingerea marcii la inregistrare sau limitarea listei de produse sau servicii se va publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Bineinteles ca si aceasta Hotarare va putea fi atacata, insa numai in fata instantei de judecta, respectiv a Tribunalului Bucuresti cu apel impotriva Hotararii Comisiei de Reexaminare.

Concluzia este ca titularii de marci ar trebui sa citeasca lunar Buletinul Oficial de Proprietate Industriala pentru a putea observa din timp incearcarile celor care depun spre inregistrare marci similare cu marcile detinute in mod legal sau care incearca sa incalce drepturi de proprietate industriala pentru a putea formula in timp util opozitii.

Pentru consultanta specifica Pagina contact

2 comments

  1. Va rog sa imi spuneti care sunt conditiile pentru a ma opune la inregistrearea marcii pe care concurentul meu a depus-o la OSIM. Eu am marca inregistrata din 2009 iar acesta doreste sa inregistreze o marca foarte asemanatoare cu a mea. Astept informatii de la dvs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?