Mărcile pot fi protejate pentru o perioadă de timp nelimitată pentru perioade succesive de câte 10 ani de zile. Inițial, se acordă protecție pentru o perioadă de 10 ani, iar după expirarea acestei perioade se poate prelungi prin intermediul operațiunii de reînnoire, cu încă o perioadă de 10 ani.

Spre deosebire de procedura de înregistrare a mărcilor, care este supusă mai multor căi de atac, procedura de reînnoire a mărcilor este o operațiune administrativă și durează în jur de 3 luni de zile deoarece nu există perioadă de opoziții, prelungirea valabilității fiind o procedură sigură.

Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută cu 3 luni de zile înainte de data expirării. Totuși, se acordă un termen de grație de 6 luni de zile după expirarea perioadei de protecție, în care mai poate fi operată reînnoirea, însă taxele sunt majorate cu 50%. Reînnoirea poate fi operată pentru toate produsele și serviciile protejate de marcă, sau doar pentru anumite produse și servicii.

În conținutul cererii de reînnoire trebuie să se regăsească:

-solicitarea expresă a reînnoirii înregistrării mărcii;

-datele titularului;

-datele mandatarului și procura de reprezentare, dacă este cazul;

-numărul de înregistrare al mărcii;

-data depozitului reglementar al cererii de înregistrare al mărcii;

-produsele și serviciile pentru care se va realiza reînnoirea (dacă se va realiza pentru toate produsele și/sau serviciile sau doar pentru anumite produse și/sau servicii).

Reînnoirea înregistrării mărcii se înscrie în Registrul mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate industrială, în termen de maximum 3 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reînnoire. La finalul procedurii, OSIM eliberează un certificat de reînnoire a înregistrării mărcii.

În situația în care perioada de protecție a mărcii a expirat, precum și perioada de grație în care mai puteați reînnoi marca și nu ați procedat la reînnoire, această operațiune nu mai poate fi efectuată.  Singura cale pentru obținerea protecției pierdute ar fi redepunerea mărcii în același format.

Dacă marca a expirat și nu a fost reînnoită, acest lucru nu înseamnă că un alt terț iși va putea însuși marca dumneavoastră. În situația în care un terț depune spre înregistrare o marcă identică sau similară cu marca dumneavoastră ce a expirat, vă puteți opune la această înregistrare, însă numai pentru o perioadă de doi ani de zile de la expirarea înregistrării. De aceea, pentru a vă menține drepturile asupra mărcii, dacă nu a fost reînnoită la timp, puteți redepune marca spre înregistrare, cel mai indicat, până la împlinirea a doi ani de la expirare.

Puteți profita de scutirea plății taxei de introducere mandatar în cadrul procedurii de reînnoire, pentru a vă putea stabili ca reprezentant un consilier specializat în domeniul proprietății industriale ce vă poate oferi sfaturi, vă poate reprezenta în fața OSIM și poate asigura corespondența cu dumneavoastră, ocupându-se astfel de toate demersurile necesare.

Marian Constantin