Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Procedura de înregistrare a mărcii “$ USD Coin”

Procedura de înregistrare a mărcii “$ USD Coin” March 22, 2021Leave a comment

{ Text Block: }

Criptomonezile (monezile virtuale) au acaparat în ultima perioadă întreaga atenție a publicului consumator prin intermediul capacității acestora de a crește în valoare mult mai mult și mai rapid decât orice altă moneda reală, valută, acțiune sau metale prețioase.

Majoritatea criptomonezilor prezintă un grad de volatilitate foarte ridicat, însă există și anumite monede stabile, precum USD Coin.

USD Coin este o moneda virtuală de stabilitate (denumită “stablecoin”) care are ca scop de a stabiliza prețurile variabile și de a menține o valoare aproximativ egală cu valoarea dolarului american.

Această moneda a fost creată de Centre Consortium LLC din Statele Unite ale Americii (societatea a fost înființată ca urmare a unui parteneriat între Circle și Coinbase, două nume notorii în lumea monezilor virtuale).

Prima moneda a fost lansată în 2018, însă abia un an mai târziu, fondatorii monedei au încercat să o înregistreze ca marcă la nivelul întregii Uniuni Europene, dar și la nivelul Statelor Unite ale Americii.

După cum vom arăta în continuare, EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală) a decis respingerea cererii de înregistrare.

Cum a fost depusă marca spre înregistrare?

Protecția a fost solicitată pentru denumirea “$ USD COIN” și pentru următoarea stilizare grafică:

Serviciile pentru care a fost solicitată protecție au fost cele din clasa Nișă 36 și anume: Transfer electronic de fonduri, și anume, transmisie electronică de monedă digitală prin rețele de comunicații electronice și dispozitive electronice.

 De ce a fost respinsă marca de la înregistrare?

Din punctul de vedere al EUIPO, denumirea este alcătuită exclusiv din elemente care sunt pur descriptive, iar consumatorul relevant nu va face decât să identifice denumirea ca pe o simplă indicație uzuală și anume “moneda Statelor Unite ale Americii, dolarul, sub formă unei monede fizice sau într-o formă digitală”. Cu alte cuvinte, fiecare element este pur descriptiv ($ – semnul reprezentativ pentru dolarul american; USD – abreviere, desemnare pentru dolarul american; Coin – moneda) și simplă alăturare nu poate conferi caracterul distinctiv necesar îndeplinirii funcțiilor esențiale a unei mărci, de a distinge produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale unei alte întreprinderi.

Mai mult decât atât, stilizarea grafică nu este frapantă, izbitoare, astfel încât să confere cel puțin această minimul de distinctivitate necesar înregistrării.

Mai întâi dosarul a fost repartizat unui examinator EUIPO care a respins marca, iar ulterior solicitanții mărcii au formulat apel, iar Comisia de Apel EUIPO a respins marca constatând definitiv că denumirea solicitată este descriptivă și lipsită de caracter distinctiv.

Care a fost argumentarea Centre Consortium LLC în scopul înregistrării mărcii?

Solicitanții mărcii au susținut că nu există o moneda propriu-zisă a dolarului american, nu există un “USD Coin” fiind universal acceptat faptul că dolarul american există pe piață în formă unei bancnote, nu sub formă unei monezi – astfel, denumirea ar fi frapantă.

Totuși, Comisia de Apel EUIPO, contrar argumentelor solicitantului, identifică faptul că există dolari sub formă de monede, monetaria Statelor Unite emite astfel de monede de 1$ în scopuri de colectionare, cum ar fi “moneda prezidențială de 1$”. Pe cale de consecință, aceste argumente nu au fost luate în considerare.

Ce se va întâmplă în continuare cu procedura de înregistrare?

Solicitanții au invocat faptul că marca a dobândit distinctivitate ca urmare a folosirii aducând în acest sens mai multe dovezi. Aceștia susțin că sunt o companie globală de criptofinantare care furnizează criptomonezi și oferă servicii de tranzacționare prin intermediul unei platforme online, moneda “USD COIN” fiind deja cunoscută de foarte mulți utilizatori, devenind populară în domeniul criptomonezilor.

În acest sens, trebuie aduse dovezi de folosire, dovezi ale sumelor investite în promovare și probe care să arate nivelul de cunoaștere al mărcii printre utilizatorii serviciilor financiare.

Cu privire la acest aspect, Comisia de Apel EUIPO încă deliberează urmând a emite o decizie în acest sens în scurt timp.

Cu alte cuvinte, dacă EUIPO apreciază că într-adevăr marca este notorie (un grad ridicat de cunoaștere în rândul publicului relevant), motivele de refuz nu mai sunt aplicabile, iar marca poate fi înregistrată.

În altă ordine de idei, în ceea ce privește procedura de înregistrare la nivelul Statelor Unite ale Americii, USPTO (Oficiul American) a respins marca de la înregistrare, iar cererea figurează în prezent că fiind abandonată.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?