Inregistrare marci comunitare – Inregistrare marca la OSIM, EUIPO & WIPO – 0799 938 762

Mărcile colective și de certificare

Mărcile colective și de certificare November 19, 2021Leave a comment

Rolul esențial al mărcilor este de a  transmite consumatorilor informații cu privire la caracteristicile și calitățile produselor sau serviciilor, pentru a diferenția  furnizorii și pentru a putea  repeta achiziția în cazul în care sunt mulțumiți sau pentru a o evita în cazul unor preferințe diferite.

Plecând de la aceast principiu, trebuie să facem o diferențiere între diferitele categorii de mărci, și anume: mărcile individuale, mărcile colective și mărcile de certificare.

Mărcile individuale sunt cele mai întâlnite în practică, asigurând posibilitatea consumatorillor de a distinge produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

Mai departe, întreprinderile cu interese similare pot forma asociații pentru a înregistra o marcă colectivă și pentru impune un regulament de utilizare al respectivei mărci. Astfel, diferență principală constă în faptul că titularul mărcii nu poate fi o întreprindere singulară, ci o asociație de fabricanți, producători, prestatori de servicii sau comercianți, rolul mărcii fiind în esență același.

Regulamentul de utilizare reprezintă o parte integrantă a mărcii colective și va include atât persoanele autorizate să utilizeze marca, cât și regulile de folosire a mărcii și regulile de afiliere la asociația în cauză.

Scopul mărcilor  colective este de a da întreprinderilor cu un scop similar posibilitatea de a se asocia și de a pretinde drepturi exclusive pentru o anumită denumire ce face referință la o caracteristică comună. Din următoarele exemple de mărci colective reiese cu ușurință motivul comercianților de a face un front comun:

  • Genuine Bavarian Beer
  • Wi-Fi Direct
  • CHOCOLATES DE ALICANTE

Mergând mai departe, mărcile de certificare garantează conformitatea cu anumite standarde ce privesc materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici indicate de titularul mărcii de certificare.

Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv instituțiile, autoritățile și organismele de drept public pot fi titularii unei mărci de certificare, cu condiția să nu desfășoare activități economice ce privesc furnizarea produselor și serviciilor pentru care se oferă certificare.

Acestea fiind spuse, rolul mărcilor de certificare nu este de a ajuta consumatorul să distingă întreprinderile de la care provin produsele sau serviciile, ci de a certifica caracteristicile specifice acestor produse și servicii, indiferent de furnizor. Pentru a pune acest aspect într-o lumină practică, inclusiv Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, este titulara unor astfel de mărci:

În concluzie, instituția mărcilor poate servi unor scopuri diferite și este necesară o atenție sporită pentru a alege înregistrarea drepturile de proprietate  intelectuală potrivite  nevoilor specifice fiecărei activități.

Avocat Florin Filip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Puteți să distribuiți această pagina pe:
× Cu ce vă putem ajuta?